fbpx

DEMOLIČNÍ PRÁCE

Specializujeme se na strojní demoliční a ruční bourací práce. Nabízíme kompletní zajištění demoličních prací našimi stroji a mechanizací včetně vyřízení demoličního výměru, odvozu, likvidace a recyklace stavebního odpadu a úpravy terénu po demolici. A to vše s ohledem na okolí, při zajištění maximální bezpečnosti práce a v neposlední řadě k maximální spokojenosti zákazníka. Jednoduše kvalita a bezpečnost je pro nás na prvním místě.K demolicím používáme bagry různých velikostí s výkonnými bouracími kladivy a s odborně proškolenou obsluhou.

Je to tak jednoduché, pokud je pro Vás demolice noční můrou, obraťte se na nás. Náš technik vše na místě obhlídne a připraví Vám zdarma nezávaznou cenovou kalkulaci. A pak bude jen na Vás, zda Vás demoliční noční můry zbavíme my.

demolice objektů

 • Demolice rodinných domů, činžáků a jiných zděných staveb
 • Demolice betonových a železobetonových objektů
 • Demontáž ocelových a dřevěných konstrukcí
 • Demolice v centrech měst a v těžko přístupném terénu
 • Skrápění prachu vodou a protihlukové stěny v průběhu demolice
 • Následná likvidace a recyklace stavebního odpadu
 • Úprava terénu po demolici pro další realizaci
 • Používáme vlastní demoliční techniku

drobné bourací práce

 • Ruční bourací práce
 • Bourání zdí a plotů, menších objektů
 • Bourání komunikací
 • Rozebírání střech, krovů, demontáž starých oken
 • Práce ručním bouracím elektrickým, benzínovým kladivem

FÁZE (1) INFORMACE O DEMOLICI

Jsme potěšeni, že jste navštívili naše stránky, kde Vám budeme moci poradit či přímo zrealizovat demolici Vašeho objektu

Dejte si schůzku s naším technikem, který si objekt zaměří, vyslechne Vaše požadavky a na základě toho navrhne nejvhodnější realizaci demolice – ZDARMA

Kdykoli nás kontaktujte s Vašimi dotazy na tel.: +420/ 775 052 239 nebo pošlete dotaz pomocí formuláře, my se Vám obratem ozveme zpátky

A pokud se rozhodnete, že my jsme ti nejvhodnější pro realizaci, sepíšeme spolu Smlouvu o dílo a doladíme podrobnosti jako datum a délka realizace, cena za požadované práce, … 

FÁZE (2) potřebné doklady

U objektů, které byly postaveny na ohlášení nebo povolení, je potřeba si před i po zbouráním zajistit několik dokumentů. Můžete si je zajistit sami anebo Vám s nimi pomůžeme my. Je to na Vás.

Žádost o odstranění stavby neboli „demoliční výměr“ – žádost podáváte na stavební úřad. Podle typu objektu buďto na ohlášku nebo na povolení

Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují objekty uvedené ve Stavebním zákoně paragraf § 103. Tato úleva se však nevztahuje na stavební záměry podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 tj. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek s výjimkou budov; distribuční soustava v elektroenergetice s výjimkou budov; distribuční soustava v plynárenství s výjimkou budov a těžební plynovody; rozvodné tepelné zařízení s výjimkou budov; vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Rovněž je nutno si vždy vyžádat souhlas s odstraněním, pokud by se jednalo o stavbu uvedenou v § 103 SZ, která by obsahovala azbest.  

Provedení demolice – pokud by se jednalo o odstranění stavby na ohlášku, tak můžete provést demolici svépomocí. Pokud ovšem půjde o odstranění stavby na povolení, pak musí demolici provést specializovaná firma.

Nahlášení ukončení demolice – po skončení demoličních prací je potřeba stavebnímu úřadu nahlásit, že demolice je u konce.

Odstranění z katastru nemovitostí – na základě potvrzení o odstranění objektu, který vydal příslušný stavební úřad, zažádejte na katastrálním úřadě o výmaz zbouraného objektu z katastru nemovitostí.

Mějte na paměti, že během demolice mohou nastat nejrůznější komplikace. Pokud si nejste něčím jisti, kontaktujte nás, rádi Vám poradíme. 

FÁZE (3) realizace demoličních prací

Nedělejte si zbytečné starosti s demolicí, jelikož my víme, co která demolice obnáší, na co si je třeba dát pozor a co se může pokazit. Během osobní prohlídky objektu se důkladně připravíme na všechna úskalí, která se mohou vyskytnout.

Nabízíme kompletní servis od vyřízení všech potřebných povolení, odpojení od elektrické energie, vody, zabezpečení okolí, zajištění přepravy bourací techniky, demolice objektu, odvozu suti, srovnání terénu a veškerých souvisejících prací.  

FÁZE (4) likvidace odpadu

Po demolici následuje likvidace stavebního odpadu, který lze rozdělit na suť, která se sveze na skládku a stavební odpad jako jsou cihly, beton, kamenivo, asfalt a výkopová zemina, které je možné recyklovat. Takto recyklovaný odpad lze opět použít např. ve stavebnictví /příměs do betonů, podsypy, drenáž, povrch parkovacích míst a podobně/. 

Stavební odpad, který nelze recyklovat, lze odvézt na placenou skládku, kdy je cena uložení materiálu odvislá od množství a druhu odpadu a vzdálenosti skládky.  Stavební odpad, který lze dále zpracovat /výpis viz tabulka níže /, můžeme u nás v depu v Předlicích recyklovat.  Pro více informací a kalkulaci nás můžete kontaktovat na telefonu +420/ 775 052 239 či dotazem zaslaným přes formulář anebo na dymos@dymos.cz.